dissabte, 11 d’octubre del 2014

Presentació al 48 hores Puig i Cadafalch: Què n'hem fet de la Llar Cabanellas?


Antoni Martí Cabanellas i Casanovas, metge cirurgià (Banyoles, 1814-Mataró,
1866) resident durant molts anys a l’illa de Cuba,va fer testament tancat davant el Notari Desideri Recoder i Lladó el dia 12 de desembre de 1866 deixant tots els seus béns …..Instituyo por mis herederos, a los verdaderamente pobres que sean vecinos de esta ciudad de Mataró en el dia de mi muerte...

En aquest sentit, els seus marmessors construïren, a la cantonada amb la ronda d’Alfons X el Savi, un asil per a ancians.

L’edifici, projectat pel Mestre d’Obres Jeroni Boada, s’acabà el 1874 i se’n cedí immediatament l’ús a la congregació religiosa francesa de les Petites Soeurs des Pauvres (Germanetes dels Pobres) .../ por considerarlas las más apropósito para cuidarlos y asistirlos.../

L’escriptura pública atorgada el 12 d’abril de 1871 diu que el nou edifici s’aixeca en una peça de terra plantada de vinya situada a la partida anomenada La Morberia, (D.O. Mataró ara anomenat monastrell a València) adquirida a Francesc Rafart i Poy .../ y lindante por oriente con D. Carlos de Fortuny, por mediodía con D. Felipe de Alemany, por ponente con el camino del Cementerio y por cierzo con D. José Botey Salavert.../La descripció fa esment de la nova casa, el jardí i l’hort: .../consistiendo las tales casas y terreno en un edificio que hacia el medio día se prolonga en dos alas para la conveniente separación de los acogidos y las acogidas, ocupa en su totalidad una superfície de mil ciento ochentiocho metros cuadrados, de dos altos, mide la altura de diez metros y tiene un subterráneo para bodega, con un gran patio o jardín al frente, de superfície mil cuatrocientos doce metros cuadrados en el que se entra por una gran puerta o portal que dá al camino del cementerio .../... y con un huerto, de superfície dos mil un metros cuadrados, y otras estancias al detrás.../que sumen 14000 m2.

Observem com una vegada més l’hort es fa present com a element de subsistència vinculat a les construccions religioses o assistencials. El jardí, situat davant la façana principal, conserva un arbrat de gran interès format principalment per cedres, palmeres de Canàries i mimoses. També hi trobem l’estàtua sedent d’Antoni Martí Cabanellas i Casanovas obra de l’escultor Agapit Vallmitjana.

El Pla Especial del Catàleg del Patrimoni atorga el nivell de protecció A referit a les façanes, volumetria i estructura general de l’edifici. Té la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)

Des de l' any 2000 es tancat com a servei públic a malalts mentals, que es van distribuir entre l' hospital de Mataró i el de Sant Jaume i Santa Magdalena.

Diversos projectes que prometien un espai obert amb serveis sociosanitaris i un jardí públic han fracassat o han quedat arreconats per la realitat econòmica i la voluntat política. (s' ha posat dues vegades la primera pedra)

Com a veí de Mataró espero que s' actui i es respecti la voluntat d' Antoni Marti Cabanellas ( i cito textualment) Que en fem de la llar cabanellas?
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada