diumenge, 2 de maig del 2010

El misteri de la Plaça GranEn paraules de Joan Jobany:

"L'Agàpit Borràs ens ha fet saber que fa anys que va darrere una troballa prou interessant: al subsòl de la Plaça Gran de Mataró hi pot haver una gran sala subterrània. Se'n coneix l'existència i fins i tot hi ha gent gran que explica que hi ha baixat.

Fins ara encara no s'ha pogut localitzar, tot i que podria suposar una important peça per a la dinamització cultural del centre de Mataró.

Des de la CUP de Mataró proposem al govern municipal que prengui la iniciativa de localitzar i recuperar aquesta troballa: PREC QUE PRESENTA AL PLE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) PER INTENTAR LOCALITZAR, INTERVENIR ARQUEOLÒGICAMENT , I RECUPERAR EL SUBSÒL DE LA PLAÇA GRAN

Des de fa uns anys s'han obtingut informacions contrastades que apunten la hipòtesi de que en el subsòl de la Plaça Gran hi pot haver una gran sala subterrània, que de trobar-se, podria ser objecte d’intervencions arqueològiques amb l’objectiu de estudiar-la i, si s’escau, posar-la en valor com a patrimoni cultural.

Diferents testimonis certifiquen l’existència d’aquest element soterrat, que podria ser un interessant descobriment, i ens consta que el Servei d’Arqueologia d’aquest Ajuntament disposa d'informació sobre aquest tema.

En el darrer Consell d’Administració de PUMSA el representant de la CUP, Agàpit Borràs, va proposar d'aprofitar el moment actual per fer una intervenció arqueològica consistent a intentar localitzar la sala subterrània des del solar del sector de Can Cruzate, actualment buit, i propietat de l’empresa pública PUMSA.

Agàpit Borràs, arquitecte, des de ja fa més de 10 anys, ha promogut diferents projectes de recerca, concretament 3, que han estat acceptats i dirigits amb encert, en el seu dia, pels serveis d'arqueologia de l'Ajuntament, però que per raons logístiques d'utilització dels locals comercials o per la utilització del paviment de la Plaça Gran com a mercat, no han pogut durar, malauradament, més d'un dia.

Pel fet que avui els solars de la illa de Can Cruzate, propietat de PUMSA, encara no s'hagin construït, possibiliten una excavació en vertical i posteriorment en horitzontal per a poder localitzar probablement aquest espai situat sota la Plaça Gran, d'acord amb la hipòtesi de treball de la que avui disposem.

Aquesta intervenció arqueològica, a diferència de les anteriors, podria tenir una durada d'algunes setmanes i no hauria de tenir un pressupost elevat, però sí que el resultat seria culturalment enriquidor i amb un benefici extraordinari per a tota la ciutat.

Cal veure, doncs, aquesta proposta d’excavació com una inversió cultural i de ciutat. En temps de crisi, el centre històric i el seu patrimoni arquitectònic poden actuar com a element de dinamització cultural i com a pol d’atracció seguint, en aquest cas, l'eix que va des del centre de la ciutat cap al futur Museu de Can Marfà.

És per tots aquests motius que el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) formula al Govern municipal el següent PREC:

"Que l’Ajuntament de Mataró i PUMSA aprofitin la situació excepcional del solar de Can Cruzate, encara per construir, i encarreguin els treballs necessaris per a la possible localització, recuperació i posada en valor de l’espai subterrani que hi pot haver al subsòl de la Plaça Gran."

* text extret de l' espai personal de Joan Jobany Lorente.

Des d'un Mataró no tant llunyà mantindrem un seguiment d'aquesta curiosa retroballa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada