dilluns, 5 d’abril del 2010

300 anys d' Armats a Mataró

Encara que la tradició assenyala l’existència dels "Armats" des de fa ja 300 anys, en la documentació de la Confraria del Santíssim Sagrament de la Parròquia de Santa Maria, que es conserva al Museu-Arxiu, es troba la primera prova documental de la seva existència, l’any 1705.

En el llibre de comptes de l’esmentada Confraria, dita també de la Minerva, s’hi troben reflectides diverses anotacions que fan referència al seu vestuari, alabardes, petus, morrions, espatlleres, etc. i a les despeses per a la seva conservació i cura.

En el transcurs del Segle XVIII, els aleshores anomenats "Caps de ferro", tingueren especial relleu en les processons de Setmana Santa, prenent part en les del Dijous i Divendres Sant.

La presència dels soldats romans està integrada plenament en la tradició mataronina, i de moltes ciutats en que hi vénen figurant, participant en les processons que el poble cristià commemora, i que ens fa ressò del poder de la Roma pagana, que en aquell temps dominava Judea i Palestina.

Durant el segle XIX, les cohorts del "Armats", també anomenats "Caps de ferro" i "del Morrió", segueixen integrats a les processons mataronines, i el seu pas és celebrat per la ciutadania, per la vistositat del seu vestuari, sempre d’acord amb el temps, i amb les petites innovacions que s’hi van introduint.

És ja començat el segle XX, quan, degut a fer-se'n càrrec gent emprenedora i comptant amb un nombrós grup de joves, es crea una comissió "Pro-Armats" que hi dona una total dignificació, disposant d’un voluntariat que no escatimava esforços per el manteniment de la tradició i la seva assistència a les processons de Setmana Santa.

REESTRUCTURACIÓ

L’any 1940, després de la guerra civil, es tornà a reorganitzar la Secció dels "Armats" com a Secció de la Confraria de Ntra. Sra. dels Dolors de la parròquia de Santa Maria de Mataró, salvant les diverses etapes de l’època de postguerra, en que hi varen esmerçar tota dedicació possible.

L’any 1954, hi ha un nou moment crític per a la continuïtat, però altra vegada els "Armats" troben els capdavanters que es disposen a salvar el greu moment.

Després d’uns contactes amb els "Manaies" de Girona, als quals demanen assessorament i intercanvien impressions, hi troben tot l’ajut necessari, aportant-los-hi dades i experiència que varen ser molt útils per a la seva reorganització.

El Centre Foment Mataroní els acollí en les seves dependències, i amb diverses ajudes de particulars, organismes i entitats, van aconseguir refer el vestuari, calçat, símbols i tot el material precís per les seves sortides.

Seguint les directrius que s’havien emprès, els "Armats", en aquells anys 50 mantingueren una perllongada trajectòria que anava millorant el vestuari i atuells, en la mesura de les seves possibilitats, i així els veiem amb nou calçat i escuts, i també veiem créixer el grup, situant-se cap a una cinquantena d’integrants.

El 1962 es van adquirir noves cuirasses de símbols repujats, obra dels tallers de Girona i Figueres, que hi donaren una gran vistositat i relleu, a més de les trompetes, timbals, banderes i lictors.

En els anys successius, millorats també els cascs i mantenint el màxim esforç, la presència en la Setmana Santa mataronina era inqüestionable.


TREBALL EN SILENCI

Anys després, a mitjans dels 60, quan foren les pròpies processons les que trobaren dificultats per a sortir al carrer, degut a la poca participació dels fidels, els "Armats" vàrem romandre impedits de desfilar, degut a la supressió de les processons a la ciutat de Mataró l'any 1969.

Així comença novament un període de treball callat, de conservació dels materials, dels estris i vestits, llances i símbols, que mans expertes acuradament van conservant sense que pugessin veure la llum.

NOVES DESFILADES

És al 1981 quan la il·lusió reviva novament. Són convidats a participar en la processó del Divendres Sant en la veïna població de Sant Andreu de Llavaneres, i amb gran emoció es reestructuren altra vegada les formacions i es desfila dignament en l’esmentada processó, amb l’anuència de tot el poble.

Tan va agradar aquella participació, que any rere any es va anar repetint la mateixa invitació, que fou corresposta per Armats de Mataró fins que no poguéssim tornar a participar en la processó mataronina.

DESFILADA A ROMA

Un fet extraordinari emmarca la vida dels "Armats". Per la festa de la Mercè del 1986, els "Armats" visiten la ciutat del Vaticà, essent rebuts pel Papa Joan Pau II. És aquesta una visita que la gran família dels "Armats" guarda com un dels més vius records.

Les instantànies dels "romans" de Catalunya trepitjant les pedres de la Roma Imperial, les desfilades per la Plaça de Sant Pere els carrers de la Ciutat Eterna, marquen unes fites quasi mai somniades, i els reportatges fotogràfics de les agències donaren la volta al mon.

El Sant Pare, junt amb la seva benedicció els qualificà de "Soldats de Pau" i els esperonà a ser fidels a les tradicions.

AUTO SACRAMENTAL

També, els "Armats", organitzen des de l’any 1982 "La Passió, Jesús el Crist", un auto sacramental que amb molt d’èxit s’ha vingut representant en llocs de gran idoneïtat i amb gran afluència de públic, durant la Setmana Santa, i que finalment ha trobat al Pati de la Presó el seu emplaçament més acurat. La participació dels "Armats" en la representació i la desfilada pels carrers de Mataró amb aquest motiu, han estat molt celebrades. En el seu muntatge hi participen gairebé un centenar de persones.

RETORN A MATARÓ

A partir de l’any 1990, aprofitant que l’església donà el seu vist-i-plau a la processó de Divendres Sant, els Armats de Mataró, varen desfilar novament pels carrers de la nostra ciutat. Dins de les desfilades dels Armats, ja és tot un clàssic l’anada de Dijous Sant a la Plaça de l’Ajuntament per retre homenatge a la ciutat de Mataró, així com a les seves autoritats, escenificant a l’esmentada Plaça diversos quadres minuciosament estudiats per aquest encontre.

Posteriorment els Armats segueixen la seva desfilada fins a unir-se amb els Misteris "Oració del Senyor a l’Hort" i "la Coronació d’Espines", i així fent-se partícips de la Nit de Silenci, acte tradicional en la Setmana Santa Mataronina.

El Divendres Sant els Armats de Mataró participen en la multitudinària Processó. Abans de començar la mateixa els Armats van a buscar el Sant Crist al carrer Prat de la Riba, acompanyant-lo fins a l’inici de l’esmentada Processó.

PATRIMONI CULTURAL DE LA CIUTAT DE MATARÓ

El març de 1999, el manípul ARMATS DE MATARÓ va sol.licitar el reconeixement de l'entitat com a Patrimoni Cultural de la Ciutat.

A principis de l'any 2000, Armats de Mataró va signar un acord amb el Patronat de Cultura de l'Ajuntament de Mataró per el qual ens cedien un espai d'aproximadament cent trenta metres quadrats a l'edifici de l'antiga Presó de Mataró. Espai degudament condicionat per el Servei de Manteniment de l'Ajuntament.

Finalment al Ple de l'Ajuntament de Mataró del dia 7 de marc de 2002, es va aprovar el reconeixement de "les desfilades dels Armats de Mataró" com a part integrant del PATRIMONI CULTURAL DE LA CIUTAT.


TROBADA D'ARMATS A MATARÓ (2004)

L'any 2005 l'entitat Armats de Mataró compleix els CCC Annos (300 anys) d'existència. Per aquest motiu i sobre tot per la rellevància que això te a l'Associació es començà la celebració organitzant pel dia 20 de març de 2004 una trobada d'Armats d'arreu de Catalunya.

Finalment, la participació fou de 31 Grups d'Armats: 4 de la província de Barcelona, 9 de Girona, 4 de Lleida i 14 de Tarragona, amb un total de 1.384 armats. Per diversos motius, 13 son els Grups que no hi poden participar.

Per aquesta i d'altres informacions consultar la pàgina web dels Armats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada